Versie 2.9.0.0 – WO08FEB2023

Nr

 Onderdeel

 Wijziging

1

 Programma Stuklijsten

Er zijn een extra velden toegevoegd:
– Handmatige kostprijs
– Kostenplaats
– Positienummer